ἐφεψιάομαι

ἐφεψῐάομαι,
A mock or scoff at,

τεθνεῶτί γ' ἐφεψιόωνται ἅπαντες Od. 19.331

, cf. 370.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἐφεψιόωνται — ἐφεψιάομαι mock pres subj mp 3rd pl (epic) ἐφεψιάομαι mock pres ind mp 3rd pl (epic) ἐφεψιάομαι mock pres subj mp 3rd pl (epic) ἐφεψιάομαι mock pres ind mp 3rd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐφεψιᾶσθαι — ἐφεψιάομαι mock pres inf mp ἐφεψιάομαι mock pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐφεψιόωντο — ἐφεψιάομαι mock imperf ind mp 3rd pl (epic) ἐφεψιάομαι mock imperf ind mp 3rd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐφεψιώμενοι — ἐφεψιάομαι mock pres part mp masc nom/voc pl ἐφεψιάομαι mock pres part mp masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.